Wat is niet-gepast zorg

bron: Laurens

Wij willen dat iedereen in Nederland de zorg krijgt die men nodig heeft en die van meerwaarde is. We noemen dit ook wel ‘gepaste zorg’. Er wordt echter ook zorg geleverd waarvan de meerwaarde niet bewezen is. Dit wordt ook wel ‘niet-gepaste’ zorg genoemd. Het terugdringen van niet-gepaste zorg in de thuiszorg is een belangrijke stap naar veiligere en duurzamere zorg. Wijkverpleegkundigen melden een hoge werkdruk en een gebrek aan tijd voor cliënten. De verwachting is dat door het verminderen van niet-gepaste zorghandelingen in de wijkverpleging er tijd vrij gemaakt kan worden, tot grotere tevredenheid van helpenden, verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen.

Niet-gepaste zorg brengt onnodige belasting, risico’s, bijwerkingen en/of kosten met zich mee. Het kan ook gaan over zorghandelingen die een cliënt zelf kan uitvoeren, eventueel met een hulpmiddel. We leggen in onderstaande figuur uit wat we precies bedoelen met ‘niet-gepaste’ zorg.