De DIMPLE studie

Het doel van de DIMPLE studie is het terugdringen (de-implementeren) van zorghandelingen waarvan de toegevoegde waarde voor de cliënt niet is aangetoond. Dit geeft meer ruimte om kwalitatief waardevolle zorg te verlenen. In dit onderzoek werken we samen met 12 wijkverpleegkundige teams van Axioncontinu, Careyn (beide regio Utrecht) en Laurens (regio Rotterdam).

Allereerst gaan we de zorghandelingen in de wijkverpleging voorkomen inventariseren, via een vragenlijst. Vervolgens houden we groepsinterviews met helpenden, verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen om duidelijk te krijgen waarom bepaalde zorghandelingen worden uitgevoerd – en in welke situaties dit wel meerwaarde heeft voor de cliënt. Ook willen we bespreken welke bevorderende en belemmerende factoren aanwezig kunnen zijn in de teams voor het de-implementeren van de zorghandelingen. De zorghandelingen waarmee we aan de slag gaan, worden door de teams zelf gekozen uit een selectie van de meest voorkomende ‘niet-gepaste’ zorghandelingen uit de vragenlijst.

Elk deelnemend team heeft één of twee medewerkers aangesteld die een cursus gaan volgen om geschoold te worden tot ‘de-implementatie ambassadeur’. Deze cursus biedt kennis, begeleiding en praktische tips over de de-implementatie. De de-implementatie van de gekozen zorghandelingen gaat begin 2023 van start, en wordt doorlopend geëvalueerd. Na een periode van 10 maanden gaan we kijken in hoeverre de de-implementatie van de gekozen zorghandelingen gelukt is.

bron: Laurens